ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

นิทรรศการอุตสาหกรรมงานไม้ยางพารา ครั้งที่ 1

 

           หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับความไว้วางใจจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ให้ทำการศึกษาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในหัวข้อ "Survey on Loss Reduction in Parawood Lumber Processing Procedures" ภายใต้โครงการ "The Study on Development of Consulting Service to Promote SME Cluster for Regional Development in the Kingdom of Thailand; CSCD) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ JICA

             นิทรรศการอุตสาหกรรมงานไม้ยางพารา ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งทางหน่วยวิจัย ฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมความรู้ทางได้ไม้ให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าชม

 

 
                นอกจากนี้ยังได้เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัยในหัวข้อ "สถานการณ์โรงเลื่อยโรงอบไม้ยางพารา, เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อยแปรรูปไม้ยางพาราในภาคตะวันออก และการบริหารจัดการในโรงเลื่อยโรงอบ" อีกด้วย
 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ