ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodNews

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาไม้และการอบไม้ยางพารา 13-14 ธันวาคม 2555

 

 

หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาและการอบไม้ยางพารา...จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม พร้อมเปิดศูนย์ มวล.-วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโรงงานไม้ยางพาราทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ มวล.-วช.ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาและการอบไม้ยางพารา...จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม" ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากนางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานการอบรม โอกาสนี้ นางกาญจนา ปานข่อยงาม ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์เปิดศูนย์ มวล.-วช. ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ผู้บริหาร วช. ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประหลัก 3 ด้านของศูนย์ดังกล่าว คือ ศูนย์ให้บริการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ครบวงจร ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้และผลิตภัณฑ์ทางไม้  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางไม้และผลิตภัณฑ์ทางไม้ สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไม้ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการเลื่อยไม้ การอัดน้ำยาและการอบไม้ยางพารา...จากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรม" จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมไม้ โดยมีผู้ประกอบโรงงานไม้ยางพาราทั้งในเขตภาคใต้และทั่วประเทศ เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้กว่า 80 ท่าน จาก 30 โรงงาน
                การอบรมดังกล่าวยังมีการบรรยาย เรื่องเหลียวหลังและแลหน้า...อุตสาหกรรมไม้ยางพาราไทยโดยคุณสุทิน พรชัยสุรีย์ นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย การแนะนำหน่วยงาน มวล.-วช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ และภาพรวมงานวิจัยเชิงลึกและเชิงประยุกต์ด้านไม้ จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิจัยในหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้กว่า 10 ปี โดยหัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ ในการอบในครั้งนี้ได้มีพิธีมอบซอฟแวร์สำหรับการออกแบบการเลื่อยไม้ให้กับบริษัทที่แจ้งความจำนงและมีความประสงค์จะนำไปใช้งาน การบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไม้ยางพารา
การออกแบบเตาอบไม้ยางพารา การติดตั้งอุปกรณ์ การปิดกั้นลม การติดตั้งระบบควบคุ การเรียงไม้ เทคนิคการอบที่มีประสิทธิภาพ การคลายความเค้นในไม้ การตรวจสอบคุณภาพไม้ การสาธิตและปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพไม้ยางพารา การบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไม้ยางพารา การอัดน้ำยาไม้ยางพารา การอบไม้ยางพาราและการเลื่อยไม้ยางพารา

 

    ไฟล์ประกอบ

    - ไม่พบไฟล์ประกอบ