ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา

          หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  9 สิงหาคม  2555