ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา

         หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปรูป ให้กับ บริษัทวู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2555