ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา

          หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ให้กับ บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2555