ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

 

การเชื่อมโยงและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น : Service for Industries

           หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งประกอบด้วย เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะความละเอียดสูง ชุดหลอดแก้วสำหรับถ่ายเทน้ำยา ซอพแวร์คอมพิวเตอร์สำหรับการคำนวณรวมแผ่นซีดีและคู่มือการใช้งานให้กับบริษัท

          1. บริษัท วู้ดเวอร์คครีเอชั่น จำกัด

          2. บริษัท เขามหาชัยพาราวู้ด จำกัด

          3. บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด

          4. บริษัท ไทยนครพาราวู้ด จำกัด

          5. บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด