ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

               

มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยา

        หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ได้มอบและติดตั้งระบบควบคุมการอัดน้ำยาสำหรับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปให้กับ บริษัท นครศรีพาราวู้ด จำกัด อำเภอเมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่   22   มกราคม   2556