ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage


การทดสอบสีและวาร์นิชบนผิวหน้าไม้


1. Film Hardness by Pencil Test


► คือ การทดสอบหาความแข็งของผิวเคลือบโดยการทดสอบด้วยดินสอที่ทราบความแข็ง และกดด้วยแรงตาที่กำหนด
► ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.2270, ISO 15184 และ ASTM D 3363


2. Measuring Adhesion by Tape Test


► เพื่อวัดการยึดติดของสารเคลือบบนผิวหน้าไม้
► ทำการทดสอบโดยการใช้ใบมีดกรีดไปบนผิวของสารเคลือบและดึงออกด้วย Pressure-sensitive tape
► สามารถทดสอบฟิล์มที่มีความหนาไม่เกิน 125 μm
► ทดสอบตามมาตรฐาน BS EN ISO 2409 และ ASTM D3359-B


3. Wear and Abrasion Testing

 

4.