ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage


LOCAL ORGANIZER:
    Associate Professor Dr. Pannipa Chaowana

ADDRESS:
    School of Engineering and Technology, Walailak University
    Thasala, Nakhon Si Thammarat, THAILAND 80160
    E-mail: mpannipa@mail.wu.ac.th , mpannipa@hotmail.com
    Telephone: ++66-7567-2312
    Fax: ++66-7567-3671