ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - View WoodPage

CONTACT US:
    CENTER OF EXCELLENCE ON WOOD SCIENCE AND ENGINEERING
    Address:
       Scientific and Technological Equipment Building No.2
       222 Walailak University
       Thaiburi, Thasala, Nakhon Si Thammarat
       80160
       THAILAND
    Phone number : 075-67-3671 / 075-67-3209
    Fax number: 075-67-3671
    E-mail : wood@wu.ac.th
    MAP: