มวล-มช ศูนย์เทคโนโลยีไม้และไม้ประกอบ : WU-NRCT University Technology Center on Wood and Wood products

 

WOOD PRODUCTS TESTING LABORATORY

 
 Paints and Varnishes on Wood Surface   NEW !!!

 Thermal Behavior of Wood Adhesive by DSC  NEW !!!

► Physical and Mechanical Properties of Solid Wood

► % Boric Acid equivalent of Rubberwood Sawn Lumber

► Physical and Mechanicl Properties of Wood Composite Products
 (Particleboard, Medium Density Fiberboard, Oriented Strand Board)

Physical and Mechanical Properties of Plywood

Formaldehyde Emission from Wood Composite Products
  (EN 120 / EN 717-3 / JIS A 1460 / JAS 233)

► Working Properties of Liquid Adhesive
 

       
 ในเบื้องต้นขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทดสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Link ด้านล่างก่อน
  

► ขั้นตอนการขอรับบริการ

► อัตราค่าบริการ

แบบฟอร์มส่งชิ้นตัวอย่าง (Download PDF file)

► ติดต่อสอบถาม / ส่งตัวอย่างทดสอบ